Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Aktualizácia platná od 14.3.2022   

Damborkovo funguje bez obmedzení.

Vzhľadom na celkovú situáciu Vás aj naďalej prosíme o zodpovedný prístup.
Ďakujeme za pochopenie a prajem veľa zdravia