Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Aktualizácia platná od 1.9.2022   

Damborkovo funguje bez obmedzení.

5.9.2022 resp. v prvý deň nástupu rodičia predkladajú nasledovné 4 tlačivá:
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Informácie o dieťati
Vyjadrenie zákonného zástupcu so zverejňovaním a poskytovaním údajov
Splnomocnenie

Všetky tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ a taktiež budú k
dispozícii u triednych učiteliek.

Vzhľadom na celkovú situáciu Vás aj naďalej prosíme o zodpovedný prístup.
Ďakujeme za pochopenie a prajem veľa zdravia