Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Aktualizácia platná od 24.1.2022   

Všetky triedy Damborkova sú momentálne v plnej prevádzke.

Vzhľadom na celkovú situáciu Vás aj naďalej prosíme o zodpovedný prístup.
Ďakujeme za pochopenie a prajem veľa zdravia