Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako na stránke www.msdamborskeho.sk, prevádzkovanej Materskou škôlkou so sídlom Damborského 1199/3, 841 01 Bratislava - Dúbravka, používame súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“) 

1. Materská škôlka so sídlom Damborského 1199/3, 841 01 Bratislava - Dúbravka (ďalej len "Prevádzkovateľ"), je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Dúbravka, so sídlom na Žatevnej ulici č. 2, 844 02 Bratislava. Zaradená je do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky používa cookies, ktoré jej pomáhajú pre vás zabezpečiť kvalitnejšie služby. Používaním stránky www.msdamborskeho.sk (ďalej len "Stránka") vyjadrujete Prevádzkovateľovi súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Zmenu cookies môžete nájsť v pomoci každého prehliadača, ktorý používate.

2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia, ktoré má pripojenie na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nijakým spôsobom nemôžu poškodzovať vaše zariadenie.

3. Cookies používame za účelom neustáleho skvalitňovania našich služieb, ktoré by sme radi prispôsobili vašim záujmom a potrebám a na základe získaných informácií prispôsobovali ich štruktúru a obsah. Na stránke www.msdamborskeho.sk môžu byť použité dočasné, ale aj trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookies.

4. Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies. 
4.1. Základné súbory cookies, ktoré tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré uľahčujú používateľom používať našu stránku a zároveň nasledovať svetové trendy v online. Pokiaľ sa rozhodnete tieto cookies v prehliadači zakázať, nemôžeme vám garantovať bezchybný chod stránok. 

4.2. Prevádzkové súbory cookies, pomocou ktorých zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate našu webovú stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našej webovej stránky z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našej stránky. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

4.3. Súbory cookies tretích strán, ktoré vychádzajú z prepojenia a integrovaného obsahu z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania  tejto webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole Prevádzkovateľa. Ide napríklad o prípad, kedy používame ako nástroj na analýzu návštevnosti plugin od tretej strany (napríklad nástroj spoločnosti Matomo Analytics,  https://matomo.org/privacy-policy/) alebo nástroj na editovanie web stranky ( poskytovateľa WordPress https://wordpress.org/about/privacy/) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. Rajce (https://www.rajce.idnes.cz/soukromi) alebo Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/). To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies.  Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady používania súborov cookies týchto tretích strán (pre prehľadnosť uvádzame linky vyššie).

5. Cookies, ktoré sa na webovej stránke www.msdamborskeho.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej webovej stránky.

6. Cookie banner - p oužívanie súborov cookies obsiahnutých v kategóriách preferenčné, štatistické a marketingové môžete kontrolovať prostredníctvom nastavenia cookie banneru. ​Tento cookie banner sa automaticky zobrazí vždy pri prvom prístupe na Stránku. Ak pristupujete na Stránku použitím súkromného okna vo webovom prehliadači, cookie banner sa Vám zobrazí pri každej takejto návšteve. ​Súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku Stránky sú používané automaticky. Preferenčné, štatistické a marketingové súbory cookies používame výhradne na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť jeho rozsah.Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: msdamborskeho.sk

7. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese msdamborskeho3@gmail.com alebo damborkovo.web@gmail.com

Upozornenie

Súbory cookies, ktoré používame nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookies, alebo ich úplne zablokovať. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete tu:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera
https://help.opera.com/cs/latest/
Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/safari