Prebiehajúce iniciatívy

MŠ Damborského pokračuje aj naďalej v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE a firmou SEWA v EKO projekte

„Zbierame použité batérie 
so Šmudlom“

Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. 

Veľmi sa tešíme vašej podpore a ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa do zberu pravidelne zapájate. Pri prvom odvoze sa podarilo nazbierať 117 kg a pri druhom odvoze až 150 kg použitých batérií. Za zozbieranie prvých 200 kg boli všetky deti odmenené KÚZELNICKÝM predstavením, ktoré sa uskutočnilo v júni 2019.

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ POKRAČUJE AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU.

Okrem dobrého pocitu, že tým prispejeme k ochrane životného prostredia, môže naša MŠ pri nazbieraných ďalších 200 kg batérií získať odmenu pre deti.