Prebiehajúce iniciatívy

„Zbierame použité batérie 
so Šmudlom“

Milí rodičia,
MŠ Damborského pokračuje aj naďalej v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE a firmou SEWA v EKO projekte 
" Zbierame použité batérie so Šmudlom"

Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. 

Tešíme sa vašej podpore a ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa do zberu pravidelne zapájate. Spoločnými silami sa nám podarilo od jesene 2018 nazbierať už 617 kg použitých batérií. 

Za zozbieranie prvých 200 kg boli všetky deti odmenené KÚZELNICKÝM predstavením, ktoré sa uskutočnilo v júni 2019. Za ďalších 400 kg sme obdržali v týchto dňoch (10/2020) finančnú odmenu v sume 200 €. Bude využitá na prípravu a realizáciu ďalšieho EKO projektu v našej materskej škole. O jeho realizácii Vás budeme priebežne informovať.

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ POKRAČUJE NAĎALEJ AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU.