Darujte deťom radosŤ

Vaše 2% pomôžu aj v roku 2024

Milí rodičia a priatelia škôlky

radi by sme vyjadrili svoju veľkú vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu nášmu Občianskemu združeniu Damborkovo a tým pomáhate našej Materskej škole Damborského pri jej aktivitách a projektoch.

Naše plány a ciele žiaľ nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vás aj tento rok prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

Vopred za naše detičky ĎAKUJEME 🙂 

Deti si radosť zaslúžia

Žiadneho darcu to nestojí ani korunu navyše, pretože ide o financie - dane, ktoré štátu zaplatíte. Možete však rozhodnúť kam časť z týchto daní poputuje. Preto Vás chceme opäť poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2023 v náš prospech. Občianske združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Zo získaných prostriedkov budú deťom zakúpené kvalitné učebné pomôcky, pozveme ďalšie divadielka, ktoré podporujú sociokultúrnu stránku osobnosti detí a zorganizujeme ďalšie zaujímavé podujatia ako Deň detí, Jablkové hody, Rodinná grilovačka v materskej škole a pod., zrealizujeme výstavbu zážitkovej učebne alebo zveľadíme interiér materskej školy, pretože vzdelávať sa v príjemnom a peknom prostredí je polovica úspechu.

AKO NA TO ?

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník  v roku 2023 (aj pre rôzne organizácie dokopy), máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Nevyhnutné je priložiť toto potvrdenie o odpracovaných dobrovoľníckych hodinách k ostatným formulárom, ktoré zasielate daňovému úradu.

Dôležité termíny

do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní * fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie * právnické osoby - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení a Potvrdenia o zaplatení dane zamestnancov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Ako vypočítať 2%

K výslednej sume  2% dospejete tak, že do riadka 12  Vyhlásenia napíšete sumu, ktorú ste odviedli na dani – nájdete ju v riadku 23 v Potvrdení, ktoré vám vystaví zamestnávateľ. 
Následne do riadka 13 Vyhlásenia doplníte 2% zo sumy v riadku 12. Môžte použiť náš vzorec pre uľahčenie: 
riadok 13 = riadok 12 x 0,02.

Darcovia 3% - dobrovoľníci
riadok 13 = riadok 12 x 0,03.

Ak ste SZČO, resp. firma, 
daňové priznanie podávate do 31. marca 2024. Do tohto dátumu sa rovnako potrebujete rozhodnúť, či nám venujete 2% z dane, nakoľko Vyhlásenie je už jeho súčasťou. Bližší návod nájdete napr. na webovej stánke www.dvepercenta.sk