Triedy a učiteľky

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť 
pre deti od 3 do 6 rokov

Škriatkovia

Učiteľky
Eva Haffnerová
Milada Korenačková

KÚZELNÍCI

Učiteľky
Veronika Raučinová
Marcela Kramárová

hvezdári

Učiteľky
Ing. Katarína Moravčíková
Lenka Šarkőzyová

radcovia

Učiteľky
PhDr. Ingrid Duban
Bc. Zuzana Javorová

Kolektív