Triedy a učiteľky

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť 
pre deti od 3 do 6 rokov

Škriatkovia

Učiteľky
Marcela Kramárová
Ing. Katarína Moravčíková

KÚZELNÍCI

Učiteľky
Eva ​Haffnerová
Veronika Raučinová

hvezdári

Učiteľky
Lenka Šarkőzyová
Milada Korenačková

radcovia

Učiteľky
PhDr. Ingrid Duban
Bc. Zuzana Javorová

Kolektív