Triedy a učiteľky

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť 
pre deti od 3 do 6 rokov

Škriatkovia

Učiteľky
Eva Dugovičová
Veronika Raučinová

KÚZELNÍCI

Učiteľky
Marcela Kramárová
Lenka Šarkőzyová

hvezdári

Učiteľky
Ing. Katarína Moravčíková
Milada Korenačková

radcovia

Učiteľky
PhDr. Ingrid Duban
Bc. Zuzana Javorová

Kolektív