Triedy a učiteľky

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť 
pre deti od 3 do 6 rokov

1. trieda

Učiteľky
Milada Korenačková
Marcela Kramárová

2. trieda

Učiteľky
PhDr. Ingrid Duban
Lenka Šarkőzyová

3. trieda

Učiteľky
Ing. Katarína Moravčíková
+ hľadáme pani učiteľku

4. trieda

Učiteľky
Veronika Raučinová
Eva Dugovičová

Kolektív MŠ