Triedy a učiteľky

Naša materská škola poskytuje celodennú výchovno - vzdelávaciu činnosť 
pre deti od 3 do 6 rokov

1. trieda

Učiteľky
Eva Dugovičová
Veronika Raučinová

2. trieda

Učiteľky
Ing. Katarína Moravčíková
Milada Korenačková

3. trieda

Učiteľky
PhDr. Ingrid Duban
Bc. Zuzana Javorová

4. trieda

Učiteľky
Marcela Kramárová
Lenka Šarkőzyová

Kolektív