Stravovacie služby

Stravu pripravujeme s láskou vo vlastnej školskej kuchyni. Kladieme dôraz na zdravé a čerstvé potraviny pri dodržaní všetých noriem školského stravovania.

Rozpis podávania stravy

1. a 2. trieda
Desiata 8:25 - 8:40
Obed 11:20 - 11:40
Olovrant 14:20 - 14:35

3. a 4. trieda
Desiata 8:45 - 9:00
Obed 11:45 - 12:05
Olovrant 14:35 - 14:50

Odhlásenie stravy

Deti môžete odhlásiť zo stravy osobne, alebo telefonicky vždy najneskôr v deň podávania do 8:00, na záznamník tel. čísla
02 / 6436 59 68.

Špeciálne diétne požiadavky

Prosíme nahlásiť alergie detí na potraviny na začiatku školského roka, príp. hneď po diagnostikovaní a priniesť potvrdenie od odborného lekára s presným rozpisom dotknutých potravín.

Kontakt

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Ing. Katarína Hodossyová
úradné hodiny:
streda, od 12:30 - 15:00 hod.
osobné stretnutia po tel. dohode
Telefón: 0940/505157
E-mail: 
sjdamborskeho@dubravka.sk

Kolektív školskej jedálne

Tereza Ivičič
Gabriela Striežovská