Stravovacie služby

Stravu pripravujeme s láskou vo vlastnej školskej kuchyni. Kladieme dôraz na zdravé a čerstvé potraviny pri dodržaní všetých noriem školského stravovania.

Rozpis podávania stravy

1. a 2. trieda
Desiata 8:25 - 8:40
Obed 11:20 - 11:40
Olovrant 14:35 - 14:50

3. a 4. trieda
Desiata 8:45 - 9:00
Obed 11:45 - 12:05
Olovrant 14:20 - 14:35

Odhlásenie stravy

Deti môžete odhlásiť zo stravy osobne, alebo telefonicky vždy najneskôr v deň podávania do 8:00, na tel. čísle 
02 / 6436 59 68.

Špeciálne diétne požiadavky

Prosíme nahlásiť alergie detí na potraviny na začiatku školského roka, príp. hneď po diagnostikovaní a priniesť potvrdenie od odborného lekára s presným rozpisom dotknutých potravín.

Kontakt

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Ing. Katarína Hodossyová
Telefón: 02/6436 59 68
E-mail: 
damborskeho.jedalen@gmail.com

Kolektív školskej jedálne

Tereza Ivičič
Petra Hanušová