Stravovacie služby

Stravu pripravujeme s láskou vo vlastnej školskej kuchyni. Kladieme dôraz na zdravé a čerstvé potraviny pri dodržaní všetých noriem školského stravovania.

Rozpis podávania stravy

Škriatkovia a Kúzelníci
Desiata 8:15 - 8:30
Obed 11:15- 11:35
Olovrant 14:35- 14:50

Hvezdári a Radcovia
Desiata 8:35- 8:50
Obed 11:40 - 12:00
Olovrant 14:15- 14:30

Odhlásenie stravy

Deti môžete odhlásiť zo stravy osobne, alebo telefonicky vždy najneskôr v deň podávania do 8:00, na záznamník tel. čísla
02 / 6436 59 68.

Špeciálne diétne požiadavky

Prosíme nahlásiť alergie detí na potraviny na začiatku školského roka, príp. hneď po diagnostikovaní a priniesť potvrdenie od odborného lekára s presným rozpisom dotknutých potravín.

Kontakt

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Ing. Katarína Hodossyová
úradné hodiny:
streda, od 12:30 - 15:00 hod.
osobné stretnutia po tel. dohode
Telefón: 0940/505157
E-mail: 
sjdamborskeho@dubravka.sk

Kolektív školskej jedálne

Tereza Ivičič
Gabriela Striežovská