Napíšte nám

V prípade vašich otázok nás neváhajte kontaktovať pomocou formulára

#FormSendSuccess
#FormSendError

Zriaďovateľ

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
www.dubravka.sk

Kontakt:
Oddelenie školstva, vzdelávania a športu          
Pri kríži 14, 844 02 Bratislava
E-mail: 
skolstvo@dubravka.sk
msdamborskeho@dubravka.sk

Námety a pripomienky týkajúce sa tejto webstránky adresujte prosím na damborkovo.web@gmail.com