Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Aktualizácia platná od 21.2.2024   

Prevádzka MŠ Damborského je od 6:30 hod. do 17:00 hod. 
Upozornenie: 
Príchod do MŠ je najneskôr do 8:00 hod. !!! Ak rodičia s deťmi prídu ráno výnimočne neskôr, je nevyhnutné túto skutočnosť vopred oznámiť osobne alebo najneskôr do 8:00 hod. telefonicky /číslo: 02 /6436 59 68/.


Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

júl 2024 - MŠ zatvorená, august 2024 - MŠ otvorená. 
Sanitárny deň: 30. august 2024 ( piatok)- MŠ zatvorená.