Usmernenie k prevádzke MŠ Damborského

Aktualizácia platná od 17.2.2023   

Vážení rodičia, 
z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov školy budú triedy Škriatkovia, Kúzelníci a Radcovia popoludní v prevádzke do 15:30 hod. Od 15:30 hod. si deti prevezmite v triede Hvezdári.
Ďakujeme za porozumenie.