Aktuálne informácie
a oznamy

Informácie k zápisu do MŠ na nový školský rok 2020/2021

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začne dňa 1. apríla 2020 o 8:00. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a  vyplniť online formulár. Zákonný zástupca dieťaťa ho vyplní, na kontaktné e-mailové adresy následne dostane potvrdzujúcu správu.V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Pre aktuálny stav v súvislosti s koronavírusom sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára nebude vyžadovať ; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepredložila potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Potvrdenie od lekára tak bude potrebné dodatočne. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. 
Riaditeľky budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 27. a 28. mája od 15.00 do 17.00, žiadosť potom riaditeľky zaevidujú a spravidla do 30. júna zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Májové preberanie žiadostí bude tento rok prebiehať bez detí. Pokiaľ by do tohto termínu nebola ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli ešte zatvorené, nový termín preberania žiadostí bude oznámený obvyklým spôsobom na webovej stránke mestskej časti.
Viac informácii nájdete TU