Aktuálne oznamy

  • OZ Damborkovo oficiálne založené - prihlasovanie rodičov najskôr do 30.11.2020 - viac informácií TU
  • Nové tlačivo  Vyhlásenia o bezinfekčnosti v súvislosti s celoplošným testovaním - potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do škôlky počnúc 3.11.2020
  • Prosíme rodičov, aby NEPOUKAZOVALI príspevky ZRŠ a čistiareň na účet doterajšej Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole. Vzhľadom na skutočnosť, že MŠ Damborského sa dištancuje od Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole a ďalej s nimi nespolupracuje majte na vedomí, že vami poukázaný podiel 2-3 % daní z príjmov nemusia byť použité v prospech MŠ Damborského.