Prevádzka MŠ

Vážení rodičia,
Damborkovo zostáva mimo prevádzky aj nasledujúci týždeň od 25.01.2021 do 29.01.2021 vrátane. Záujem o dochádzku prejavil len jeden rodič, ktorému je umožnené využiť služby inej MŠ v rámci Dúbravky.
Ďakujem za porozumenie a naďalej vás budem informovať o zmenách.
Prajeme pekný deň a veľa zdravia.

Aktuálne oznamy

  • Prevádzka MŠ počas januára 2021 - viac info TU
  • OZ Damborkovo oficiálne založené.  Ak máte záujem stať sa členom, kontaktujte ozdamborkovo@gmail.com  - viac informácií nájdete TU
  • Nové tlačivo  Vyhlásenia o bezinfekčnosti v súvislosti s celoplošným testovaním - potrebné predložiť pri nástupe dieťaťa do škôlky počnúc 3.11.2020
  • Prosíme rodičov, aby NEPOUKAZOVALI príspevky ZRŠ a čistiareň na účet doterajšej Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole. Vzhľadom na skutočnosť, že MŠ Damborského sa dištancuje od Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole a ďalej s nimi nespolupracuje majte na vedomí, že vami poukázaný podiel 2-3 % daní z príjmov nemusia byť použité v prospech MŠ Damborského.