Úprava ohľadom nosenia rúšok

Na základe platných úprav Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nadobudnú účinnosť v pondelok 19. apríla 2021, 
materská škola upravuje interné rozhodnutie o povinnosti nosenia rúška pre deti nasledovne:
1. v exteriéri už nebude povinné pre deti nosiť rúško,
2. v interiéri bude pre deti nosenie rúška dobrovoľné, na základe rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa.

Obnovenie výučby v MŠ

Vážení rodičia,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodol, že s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie v  materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach pre deti všetkých rodičov.
Viac informácií: Informácie z minedu  a Rozhodnutie ministra

Pri nástupe do škôlky je potrebné:

1. priniesť vypísané Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 11/a, alebo 11/c (podľa toho do akej kategórie patríte)
2. preukázať sa negatívnym  výsledkom  PCR, alebo AG testu na Covid-19 zákonného zástupcu dieťaťa (nie starším  ako 7 dní)
3. do areálu vstupovať s rúškom, rodič aj dieťa

Prevádzka MŠ je od 7:00 do 16:30 hod.

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
v školskom roku 2021/2022

Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť a odoslať v termíne od 1. mája do 15. mája 2021.
Následne vyplnenú žiadosť předloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy osobne:
V stredu 19. mája alebo vo štvrtok 20. mája 2021 od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny.

Viac informácií najdete tu

Aktuálne oznamy

  • NOVÉ TLAČIVÁ  - Čestné vyhlásenie nájdete v sekcii Tlačivá
  • POZOR ZMENA - Depistáž pre predškolákov - viac info TU
  • Prosíme rodičov, aby NEPOUKAZOVALI príspevky ZRŠ a čistiareň na účet doterajšej Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole. Vzhľadom na skutočnosť, že MŠ Damborského sa dištancuje od Organizačnej jednotky SRRZ-RZ pri materskej škole a ďalej s nimi nespolupracuje majte na vedomí, že vami poukázaný podiel 2-3 % daní z príjmov nemusia byť použité v prospech MŠ Damborského.