MDD - mali sme proste skvelý deň !

Kde bolo, v Dúbravke bolo, 
za siedmymi uličkami a troma lavičkami ....

Kráľovstvo Damborkovo vás pozýva na návštevu

Zostrih z vystúpenia detí 
dúbravských materských škôl z DK Dúbravka
DEŇ MATIEK

si môžete pozrieť TU
Vystupujú aj deti z triedy Hvezdári z nášho Damborkova.

Aktuálne oznamy