Vážení rodičia,
zriaďovateľ Mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňom 01.06.2024 zahájil plánované 
zateplenie celej budovy Materskej školy. 
Práce sú spojené s nevyhnutnosťou zvýšenej hlučnosti, prašnosti, obmedzeniami prístupu, vchodov do budovy, hier a činností na školskom dvore, vetrania atď. 
Vzhľadom na vykonávané práce bude škôlka počas letných prázdnin fungovať v obmedzenom režime. 
Verím, že v súčinnosti s vašou trpezlivosťou a pochopením to spoločne zvládneme pre pekný a účelový výsledok pre našu škôlku. O priebehu, prípadných zmenách vás budem informovať.

Aktuálne oznamy