Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do mat​erskej školy,

ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2024/2025. 
Elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je potrebné vyplniť a odoslať v termíne od 2.mája do 30. mája 2024.

Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:
V stredu 29. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny
Vo štvrtok 30. mája 2024 od 15.00 hodiny do 17.00 hodiny
Všetky detailné informácie sú uverejnené na webovej stránke MČ Dúbravka

Aktuálne oznamy