Milí rodičia

radi by sme vyjadrili svoju veľkú vďaku všetkým tým, ktorí poukazujete 2% dane z príjmu nášmu Občianskemu združeniu Damborkovo a tým pomáhate našej Materskej škole Damborského pri jej aktivitách a projektoch.

Naše plány a ciele žiaľ nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vás aj tento rok prosíme o poskytnutie 2 % z Vašich daní v prospech našej materskej školy. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

Vopred za naše detičky ĎAKUJEME  

viac informácií nájdete tu

Aktuálne oznamy