Prevádzka školských zariadení sa prerušuje do odvolania

Vážení rodičia, 
na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týka mimoriadnych opatrení sa prevádzka na školách a školských zariadeniach 
>>> PRERUŠUJE v období  od 16. marca 2020 do ODVOLANIA. <<<
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

O ďalšom postupe Vás budeme naďalej informovať