Vyvýšené záhony

V  školskej záhrade nášho  Damborkova  sa v mesiaci jún 2021 začala realizácia VYVÝŠENÉHO ZÁHONU. Bude určený pre deti na sadenie, pestovanie a starostlivosť o rastliny. Dúfame, že sa nám spoločne podarí vytvoriť zeleninovú, bylinkovú alebo kvetinovú minizáhradku. Deti budú mať možnosť priamym pozorovaním, skúmaním, bádaním a zapojením sa do jednoduchých praktických činností získať základné vedomosti, zručnosti a skúsenosti súvisiace so starostlivosťou o živú prírodu. Záhon je vytvorený z variabilných dielov z  čisto prírodného  ekologického materiálu, ktorý  vytvára ideálne podmienky pre pestovanie rastlín.
Na časť realizácie VYVÝŠENÉHO ZÁHONU, ako je nákup pôdneho substrátu, náradia, osiva či rastliniek, budú využité finančné prostriedky, ktoré naše Damborkovo získalo vďaka zberu použitých batérií. 

Zdravie zo záhradky

Dobré srdce Damborkova

Dnes bol pre Damborkovo výnimočný deň plný radosti, smiechu, ale aj dojatia, kedže sa naši predškoláci lúčili so škôlkou. Ale to, že Damborkovo má veľké srdce, sme potvrdili aj slávnostným osadením Dobrého srdca v areáli MŠ. Pokrstil ho pán starosta Martin Zaťovič za pomoci najmladšieho a najstaršieho Damborka. Budeme radi ak sa zapojíte a budete srdiečko napĺňať vrchnáčikmi z PET fliaš a spoločne urobíme zbierku pre správnu vec - podporu liečby detičiek.
Celú realizáciu zabezpečili zamestnanci škôlky so zručným pánom školníkom.

Vaše fotky čakáme na damborkovo.web@gmail.com počas celého leta až do 31.8.2021. Zaslaním vašej fotografie zároveň vyjadrujete súhlas s jej zverejnením na našej web stránke, zvážte preto vopred jej kompozíciu. 

Aktuálne oznamy

  • Poplatky za mesiac JÚL - ak bude dieťa navštevovať škôlku , je potrebné uhradiť alikvotne čiastky poplatkov ZR 8€ a čistiareň 6€ na rovnaké účty ako doteraz. Viac informácií v Oznamoch
  • Spolupráca dvoch škôlok - nášho Damborkova a Bazovského