„Zbierame použité batérie 
so Šmudlom“

Milí rodičia,
MŠ Damborského pokračuje aj naďalej v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE a firmou SEWA v EKO projekte 
" Zbierame použité batérie so Šmudlom"

Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. 

Tešíme sa vašej podpore a ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa do zberu pravidelne zapájate. Spoločnými silami sa nám podarilo od jesene 2018 nazbierať už 1,07 tony  použitých batérií. 

Za zozbieranie prvých 200 kg boli všetky deti odmenené KÚZELNICKÝM predstavením, ktoré sa uskutočnilo v júni 2019. Za ďalších 600 kg sme obdržali  finančnú odmenu v sume 300 €. Bola využitá na prípravu a realizáciu vyvýšených záhonov v našej materskej škole. Za školský rok 2022/23 sa nám spoločnými silami podarilo zozbierať 212 kg, za ktoré Damborkovo obdržalo pre svoje aktivity finančnú odmenu.

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ POKRAČUJE NAĎALEJ AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU.