„Zbierame použité batérie 
so Šmudlom“

Milí rodičia,
MŠ Damborského pokračuje aj naďalej v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE a firmou SEWA v EKO projekte 
" Zbierame použité batérie so Šmudlom"

Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov. 

Tešíme sa vašej podpore a ďakujeme všetkým rodinám, ktoré sa do zberu pravidelne zapájate. Spoločnými silami sa nám podarilo od jesene 2018 nazbierať už 617 kg použitých batérií. 

Za zozbieranie prvých 200 kg boli všetky deti odmenené KÚZELNICKÝM predstavením, ktoré sa uskutočnilo v júni 2019. Za ďalších 400 kg sme obdržali v týchto dňoch (10/2020) finančnú odmenu v sume 200 €. Bude využitá na prípravu a realizáciu ďalšieho EKO projektu v našej materskej škole. O jeho realizácii Vás budeme priebežne informovať.

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ POKRAČUJE NAĎALEJ AJ V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU.

250 kg

za tento polrok

867 kg

celkovo

Ďakujeme, že spoločne chránime prírodu a šetríme životné prostredie.

V tomto polroku sa uskutočnili dva odvozy použitých batérií. V prvom, ktorý sa uskutočnil vo februári 2021, sme nazbierali spolu 120 kg použitých batérií a v druhom, z mája 2021 spolu 130 kg použitých batérií. Spolu za tento polrok 250 kg ! Všetkým usilovným rodinám, ktoré pravidelne triedia, zbierajú a nosia použité batérie do zberných nádob patrí veľká vďaka. Zber použitých batérií bude pokračovať aj naďalej. 

 Naša MŠ obdržala v júni 2021 finančnú odmenu 100 € za vyzbieranie viac ako 200 kg použitých batérií. Finančné prostriedky, ktoré sme doteraz za zber použitých batérií obdržali - spolu 300 € - použijeme na dofinancovanie realizácie VYVÝŠENÉHO ZÁHONU, ako je nákup pôdneho substrátu, osiva, náradia, či rastliniek.