Jesenné práce ...

V Damborkove sa aj teraz, na jeseň, usilovne staráme o našu záhradku.
Vyskúšali sme si pracovné činnosti rôzneho druhu - sadenie, hrabanie, kopanie, strihanie a zbieranie úrody. Išlo nám to výborne

15.10.2022

Jarné slniečko nakuklo do záhradky spolu s nami ...

Na jar sme sa o záhradku pekne postarali - okopali a pripravili. 
Spoločnými silami sme potom v našom Damborkove posadili prvú jarnú zeleninku - cibuľu a hrach.

Sadenie rastlinie​k

Spolupráca dvoch škôlok

... pokračuje...

13.10.2021

Navštívili nás naši kamaráti z MŠ Bazovského a pozbierali si bohatú úrodu byliniek, ktorú si pri zakladaní záhonu zasadili