16.6.2021

DOBRÉ SRDCE SME NAPLNILI VIAC AKO 53 TISÍC VRCHNÁKMI

V piatok 3.9.2021 sme na MŠ Damborského porátali vrchnáky z PET fliaš, ktoré ste od 16. júna mohli vhadzovať do srdiečka na tento účel. Len samotné vyberanie vrchníkov v spulupráci s učiteľkami a detičkami nám trvalo viac ako hodinu. Naplnili sme 10 vriec a hmotnosť vrchnákov bola 117 kg. Následne sme ich porátali (vážením plného vedierka), kde nám vyšlo číslo 53 723 kusov. 

VEĽKÁ BUBLINOVAČKA AKO POĎAKOVANIE

Spolupráca Materskej školy Damborského a neďalekého Centra sociálnych služieb Karola Matulaya pokračuje. Po tom, čo deti, rodičia a zamestnanci materskej školy plnili štuplíkmi „dobré srdce“ a jeho obsah darovali centru, 9. septembra 2021 klienti a centrum sociálnych služieb pripravili poďakovanie. Bolo veselé, hravé, spoločné a bublinové ...

Video nájdete tu: 
https://www.facebook.com/DubravkaBratislava/videos/934264580778288/