Dobrú chuť!

Jedálny lístok je počnúc rokom 2023 dostupný len cez Edupage

tam je i možnosť odhlásenia stravy.