Plánované aktivity

pre školský rok 2019/2020

máj

jún

September

18.9.2019 – 9,30 hod.: MICI a MŇAU, detské hudobné predstavenie, DK Dúbravka, 3. a 4. trieda

24.9.2019 – 9,00 hod.: Fotografovanie detí

25.9.2019 – 15,00 hod.: JABLKOVÉ HODY – zábavné popoludnie pre deti a ich rodiny, spojené s grilovačkou a prezentáciou i ochutnávkou jablkových dobrôt