Informácie pre rodičov novoprijatých detí

Všetky novoprijaté deti sú do našej materskej školy prijaté najprv na adaptačný pobyt.

Celé prvé dva týždne od nástupu navštevujú MŠ len dopoludnia.
Rodičia, prípadne splnomocnené osoby, si prevezmú svoje dieťa z MŠ v čase od 11:30 do 11:45 hod. Na základe priaznivej adaptácie na prostredie MŠ rozhodnú triedne učiteľky od 3. týždňa aj o popoludňajšom pobyte dieťaťa v MŠ. Je preto nutné, aby si všetci rodičia zariadili svoje povinnosti podľa uvedených pokynov.

Prevádzka MŠ Damborského je od 6:30 do 17:00 hod. Ráno sa vchody do šatní uzatvárajú o 8:00 hod. Deti, ktoré rodičia privedú do MŠ po 8:00  hod. nebudú prihlásené na stravu, preto nemôžu byť do MŠ v ten deň prijaté. Ak rodičia s deťmi prídu ráno neskôr, je nevyhnutné túto skutočnosť vopred oznámiť osobne alebo najneskôr do 8:00 hod. telefonicky na číslo 02/6436 5968.

Čo by malo dieťa zvládnuť pri nástupe do MŠ:

Každé dieťa by malo mať osvojené základné hygienické a stolovacie návyky 🙂

Čo teda malý školkár ovláda ?
- behá a spinká bez plienok
- necumlíkuje ani nedudlíkuje
- používa WC - nočníky v materskej škole nenájde
- umýva si rúčky pod tečúcou vodou a utrie si ich
- sám sa naje a napije
- pri stolovaní používa lyžicu, nie ruky
- pije z pohára a nie z flaše s cumlíkom
- pozná si svoje veci
- je aktívny pri obliekaní/vyzliekaní, obúvaní/vyzúvaní
- o svojich potrebách vie komunikovať.